God lønsemd i skogbruket
Vestskog sin mann Kjell Magne Åshamar i Nordfjord har fått med seg Fjordingen ( Avisa i Nordfjord ) ut i skogen. Kor rasjonelt våre folk driv, og at skogeigarane sin interesse vert godt tatt vare på. Det er no sers gode vilkår på levering og pris på tømmeret.  sjå oppslaget i FJORDINGEN her.