Skien/Bergen, 28. november 2018
AT Skog og Vestskog tar et nytt felles steg
Skognæringa er i fremmarsj – AT Skog og Vestskog har signert en intensjonsavtale om å jobbe fram et felles forslag til fusjonsplan. Forutsetninger som er lagt til grunn for det videre arbeidet:

 

Presse melding finner du her