VOSS AP hadde 31 okt skipa til politiske møte på VOSS vidaregåande skule. Her var stortiing rep. Nils Kristen Sandtrøen som er AP sin landbrukspolitiske talsmann på stortinget.

Her vart det lagt fram utfordring som landbruk har på VOSS og i Hordaland. Vestskog presentert skogbruket og framtid for nøring her på Voss og i Hordaland.

Våre prioritert næringspolitiske saker som m ela fram var

  • Oppskriving av fylkes og kommunevegar for tømmertransport
  • Framtidsskogen, sikra at areal vert planta etter hogst og stelt slik at skogareal vert sikra for framtida
  • Gran og utanlandske treslag.

Me fekk opplevde ein engasjert Sandtrøen som tok til seg informasjon, og lovde at han skulle ta dette tilbake til stortinget. Det var godt frammøte og stor iver i debatten etterpå.