Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Liten tilgang på tømmer på landsbasis fyrste halvår. Hogsten har teke seg opp i løpet av sumaren, og det er rimeleg dekning til industrien 2. halvår. God avverknad lokalt i Rogaland og Hordaland i fyrste halvår, og lett avsetnad for dei fleste sortiment i 2. halvår. Stor import og stor produksjon har gitt noko tung vedmarknad. Dette er mest merkande i sørlege deler av SKV (Rogaland).

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

Siste NYTT