Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Ungskogpleie

Når plantefeltet byrjar passere 1,5 meter høgde er det på tide å vurdere behov for ungskogpleie. Dette er ei svært viktig investering. Ved ungskogpleie fristiller ein dei riktige framtidstreda som vil gje best kvalitet og verdiskaping for framtida.

Gode grunnar for ungskogpleie:

  • Redusert tilvekst på undertrykt gran vert aldri teke att
  • Høgast mogeleg høgde og diametertilvekst gjev kortast mogeleg omløpstid
  • Betre kvalitet på framtidsskogen, og auka sagtømmerandel
  • Reduserer faren for snøbrekk og stormskadar
  • Lågare hogstkostnader
  • Betre skogbilete
  • Svært god finansiering med skogfond/tilskot

 

Nyttige lenker:

Landbruksdirektoratet Ungskogpleie.

Skogkurs Ungskogpleie

Jobbiskogen.no

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

Siste NYTT