Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Ungskogpleie

Når plantefeltet byrjar passere 1,5 meter høgde er det på tide å vurdere behov for ungskogpleie. Dette er ei svært viktig investering. Ved ungskogpleie fristiller ein dei riktige framtidstreda som vil gje best kvalitet og verdiskaping for framtida.

Gode grunnar for ungskogpleie:

  • Redusert tilvekst på undertrykt gran vert aldri teke att
  • Høgast mogeleg høgde og diametertilvekst gjev kortast mogeleg omløpstid
  • Betre kvalitet på framtidsskogen, og auka sagtømmerandel
  • Reduserer faren for snøbrekk og stormskadar
  • Lågare hogstkostnader
  • Betre skogbilete
  • Svært god finansiering med skogfond/tilskot

 

Nyttige lenker:

Landbruksdirektoratet Ungskogpleie.

Skogkurs Ungskogpleie

Jobbiskogen.no

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

27. 09 2018 Skogdag Sandane

24. sep 2018: Planting, hogst og skogsdrift Møtepunkt: I skogen ved gapahuken Veslevatnet. Avkøyring Bukta og innover skogsveg. Tidspunkt: 27.09.17. Klokka 10.00,...

Les meir
22. 09 2018 Skogdag på Mjåtveit

18. sep 2018: Landbrukskontorene i Lindås, Meland og Radøy inviterer til skogdag lørdag 22. september 2018 kl. 11.00 – 14.00. Oppmøte på Mjåtveit, det...

Les meir
02-03. 07 2018 Hogst med motorsag-15 timer Eivindvik

24. mai 2018: Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer. Kursdeltaker får opplæring i sikre felle- og kvisteteknikker, samt sikkerhet og sikkerhetsregler....

Les meir

Siste NYTT

26. 09 2018 Skogdag Ølnes Sogndal

24. sep 2018: Planting, hogst og skogsdrift Møtepunkt: Ølnes Sogndal. Avkøyring Ølnes, køyr vidare mot England. Tidspunkt: 26.09.17. Klokka 10.00. Tema : Skogsvegbygging...

Les meir