Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Vestskog har 9 skogbruksleierar som er stasjonert rundt i vår geografi og skal bistå skogskogeigar med skogfaglege råd i vurderinga av ulike tiltak i skogen.

Ved hogst vil lokal skogbruksleiar basert på skogeigar sine ynskjer og felles synfaring t.d. kunne vurdere driftstekniske forhold, vurdere virkeskvalitet og gje råd om skogen er hogstmoden eller ikkje. Me vil og kunne gje eit anslag på driftøkonomi , for å sikre eit godt beslutningsgrunnlag for skogeigar.

Generelle kontraktsvilkår i samband med hogst finner du her.

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

Siste NYTT