Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Verditakst på skog/ grunn

Vestskog si planavdeling har mange enkeltoppdrag for offentlig institusjonar og grunneigar

i forbindelse med verditakst på skog og grunn.

Vi takserar kraftgater for kraftlag, linjetakstar for nettselskap og andre ekspropriasjonsareal!

Har du skog som du ynskjer å få verdivurdert så ta kontakt med oss for mer informasjon og et tilbod.

Vi nyttar alle de nyeste tekniske hjelpemidlene for å gi en grundig og god verdivurdering av din eiendom,

men kanskje det viktigste vi kan tilby er kunnskapen og erfaringen med slikt arbeid som vi her i Vestskog

har opparbeida oss gjennom 25 år i tjenesten.

 

Ta kontakt med   

                                             
Jan Ivar Rødland:             eller               Atle Gimmestad: 

jir@vestskog.no                                     atle.gimmestad@vestskog.no 

tlf :90 72 71 45                                       tlf: 481 37 615

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

Siste NYTT