Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Område med plan

Vestskog SA utfører kvart år kommunevise områdetakster. På dette kart kan du se når det sist ble utført områdetakst i din kommune.

Er det laga skogbruksplan for din eiendom i samband med eldre områdetakster kan vi laga kopi av desse skogbruksplanane, ( kontakt for pris  ).

Fra 2010 og fremover er områdetakstene lagt inn i www.allma.no, og ein kan tinga seg tilgang i ALLMA for å få digital skogbruksplan. Krav er at ein har kjøpt basispakka ( skogbruksplan) for denne eigedomen.

Meir info kan ein få på www.allma.no

Eller ein kan nytta dette skjema for tinging. EG TINGAR MEG SKOGBRUKSPLAN

Kontakt VESTSKOG si plan avdelinga

plan@vestskog.no eller ringe Vestskog 56 52 53 30

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

Siste NYTT