Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Digital skogbruksplan med Allma

Alle skogeigarar som tingar skogbruksplan av Vestskog har høve til å få oversikt over skogen digitalt.

Med Allma Eigedom kan ein få full oversikt over naudsynte fakta om eigen skog.

Allma vil oppdatere seg kontinuerleg, og blir det gjort tiltak i skogen av andre enn Vestskog kan skogeigar legge inn tiltaka direkte

gjennom nettsida/appen med ei kartteneste. Ein vil ha full oversikt over volum tømmer, kor mykje som kan hoggast,

kva tiltak som bør utførast i framtida og mykje meir.

Demo:

heimeisda til Allma kan ein prøve ein demoversjon,der ein nyttar brukarnamnet: allma@mjosen.no og passordet: Demo2015

«Bestilling av Allma

For å få digital skogbruksplan må ein ha ein skogbruksplan for sin eigedom og eigedomen må ligge i ein av dei kommunane der vi har etablert Allma (disse kommunane er merka med grønt i dette kartet).

Ønskar du å bestille Allma benytte skjemaet nederst på siden eller send ein epost til kontaktinformasjonen under med informasjon om: Namn, Epostadresse, Adresse, Kommune, Gnr og Bnr.

Bestilling av nye hovedtall

Når det er gjort fleire tiltak i skogen og disse er ajourført i allma kan vi trekke ut nye hovedtall for din eigedom. Abonnementer kan få tilsendt nye hovedtall pr epost 1 gang i året kostnadsfritt. Ønskar du å få tilsendt nye hovudtal skal du sende ein epost til kontaktinformasjonen under med informasjon om: Namn, Epostadresse, Kommune, Gnr og Bnr.

Oppsigelse av abonnement

Ønskar du å seie opp ditt abonnement skal du sende ein epost til kontaktinformasjonen under med informasjon om: Namn, Epostadresse, Kommune, Gnr og Bnr.

Forut betalt abonnementsavgift refunderes ikkje.

Prisar:

Etablering:
Andelseigar i Vestskog: 0 kr
Ikkje- andelseigar i Vestskog: 500 kr ekskl mva

Årleg abonnentsavgift: 400 kr ekskl mva

Inkludert i prisen er tilgang, support, framskriving og ajourføring.

Kurs i bruk av Allma Eigedom og meir informasjon kan du få

ved å ta kontakt med Kenneth Aaland på kenneth.aaland@vestskog.no.

Bestilling av Allma

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

27. 09 2018 Skogdag Sandane

24. sep 2018: Planting, hogst og skogsdrift Møtepunkt: I skogen ved gapahuken Veslevatnet. Avkøyring Bukta og innover skogsveg. Tidspunkt: 27.09.17. Klokka 10.00,...

Les meir
22. 09 2018 Skogdag på Mjåtveit

18. sep 2018: Landbrukskontorene i Lindås, Meland og Radøy inviterer til skogdag lørdag 22. september 2018 kl. 11.00 – 14.00. Oppmøte på Mjåtveit, det...

Les meir
02-03. 07 2018 Hogst med motorsag-15 timer Eivindvik

24. mai 2018: Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer. Kursdeltaker får opplæring i sikre felle- og kvisteteknikker, samt sikkerhet og sikkerhetsregler....

Les meir

Siste NYTT

26. 09 2018 Skogdag Ølnes Sogndal

24. sep 2018: Planting, hogst og skogsdrift Møtepunkt: Ølnes Sogndal. Avkøyring Ølnes, køyr vidare mot England. Tidspunkt: 26.09.17. Klokka 10.00. Tema : Skogsvegbygging...

Les meir