Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Digital skogbruksplan med Allma

Alle skogeigarar som tingar skogbruksplan av Vestskog har høve til å få oversikt over skogen digitalt.

Med Allma Eigedom kan ein få full oversikt over naudsynte fakta om eigen skog.

Allma vil oppdatere seg kontinuerleg, og blir det gjort tiltak i skogen av andre enn Vestskog kan skogeigar legge inn tiltaka direkte

gjennom nettsida/appen med ei kartteneste. Ein vil ha full oversikt over volum tømmer, kor mykje som kan hoggast,

kva tiltak som bør utførast i framtida og mykje meir.

Demo:

heimeisda til Allma kan ein prøve ein demoversjon,der ein nyttar brukarnamnet: allma@mjosen.no og passordet: Demo2015

«Bestilling av Allma

For å få digital skogbruksplan må ein ha ein skogbruksplan for sin eigedom og eigedomen må ligge i ein av dei kommunane der vi har etablert Allma (disse kommunane er merka med grønt i dette kartet).

Ønskar du å bestille Allma benytte skjemaet nederst på siden eller send ein epost til kontaktinformasjonen under med informasjon om: Namn, Epostadresse, Adresse, Kommune, Gnr og Bnr.

Bestilling av nye hovedtall

Når det er gjort fleire tiltak i skogen og disse er ajourført i allma kan vi trekke ut nye hovedtall for din eigedom. Abonnementer kan få tilsendt nye hovedtall pr epost 1 gang i året kostnadsfritt. Ønskar du å få tilsendt nye hovudtal skal du sende ein epost til kontaktinformasjonen under med informasjon om: Namn, Epostadresse, Kommune, Gnr og Bnr.

Oppsigelse av abonnement

Ønskar du å seie opp ditt abonnement skal du sende ein epost til kontaktinformasjonen under med informasjon om: Namn, Epostadresse, Kommune, Gnr og Bnr.

Forut betalt abonnementsavgift refunderes ikkje.

Prisar:

Etablering:
Andelseigar i Vestskog: 0 kr
Ikkje- andelseigar i Vestskog: 500 kr ekskl mva

Årleg abonnentsavgift: 400 kr ekskl mva

Inkludert i prisen er tilgang, support, framskriving og ajourføring.

Kurs i bruk av Allma Eigedom og meir informasjon kan du få

ved å ta kontakt med Kenneth Aaland på kenneth.aaland@vestskog.no.

Bestilling av Allma

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

Siste NYTT