Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Me utarbeider komplette skogbruksplanar med miljøregistreringar, verdivurderingar av eigedomar og hjelper skogeigarar med frivillig vern

Sumtal for takserte kommunar finn du ved å klikka på kartet

Tabeller og Skogkalkulatorar

Det finst mange nyttig kalkulatoar og nettsider

Me har "plukka" fram ein del nytting kalkulatorer og snarvegar som er "kjekt" å ha.

Bonitering og produksjonevne ( Skogforsk )
Volumberkning av bestand ( skogforsk )

Ord og uttrykk

Volum skogsvirke måles i
?kubikkmeter, dvs m³= 1000 liter rommål
?fastkubikk, netto virkesvolum, gjerne målt "under bork" / ub
?løskubikk, flis eller ved måles gjerne i løskubikk " med luft mellom". Fastmasseprosent seir kor mykje av volumet som er fast vyrke. Flis har gjerne en fastmasseprosent på 35-40 %, stablet ved har en fastmasseprosent på ca 65 %.
?skogskubikk er slik skogbruksplaner ofte oppgjer stående volum eller tilvekst i skogen. Skogskubikk er fastkubikk under bark men med "topp og avfall". Dvs. råte, bult, topp og miljøomsyn må trekkes frå skogskubikk for å få "salgskubikk", ofte 10-20% reduksjon.
?favn/ mål (ved), 1 favn er ved i 60 cm lengde lagt i vedla 2 meter langt og 2 meter høgt .

Areal måles i
?dekar (daa) som tilsvarer 1000 kvadratmeter
?i Sverige, og de fleste andre land , brukes hektar (ha) for areal. 1 hektar = 10 dekar.
?kvadratkilometer, tilsvarer 1000 dekar (eller 100 hektar)

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

Siste NYTT