Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Me utarbeider komplette skogbruksplanar med miljøregistreringar, verdivurderingar av eigedomar og hjelper skogeigarar med frivillig vern

Sumtal for takserte kommunar finn du ved å klikka på kartet

Tabeller og Skogkalkulatorar

Det finst mange nyttig kalkulatoar og nettsider

Me har "plukka" fram ein del nytting kalkulatorer og snarvegar som er "kjekt" å ha.

Bonitering og produksjonevne ( Skogforsk )
Volumberkning av bestand ( skogforsk )

Ord og uttrykk

Volum skogsvirke måles i
?kubikkmeter, dvs m³= 1000 liter rommål
?fastkubikk, netto virkesvolum, gjerne målt "under bork" / ub
?løskubikk, flis eller ved måles gjerne i løskubikk " med luft mellom". Fastmasseprosent seir kor mykje av volumet som er fast vyrke. Flis har gjerne en fastmasseprosent på 35-40 %, stablet ved har en fastmasseprosent på ca 65 %.
?skogskubikk er slik skogbruksplaner ofte oppgjer stående volum eller tilvekst i skogen. Skogskubikk er fastkubikk under bark men med "topp og avfall". Dvs. råte, bult, topp og miljøomsyn må trekkes frå skogskubikk for å få "salgskubikk", ofte 10-20% reduksjon.
?favn/ mål (ved), 1 favn er ved i 60 cm lengde lagt i vedla 2 meter langt og 2 meter høgt .

Areal måles i
?dekar (daa) som tilsvarer 1000 kvadratmeter
?i Sverige, og de fleste andre land , brukes hektar (ha) for areal. 1 hektar = 10 dekar.
?kvadratkilometer, tilsvarer 1000 dekar (eller 100 hektar)

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

27. 09 2018 Skogdag Sandane

24. sep 2018: Planting, hogst og skogsdrift Møtepunkt: I skogen ved gapahuken Veslevatnet. Avkøyring Bukta og innover skogsveg. Tidspunkt: 27.09.17. Klokka 10.00,...

Les meir
22. 09 2018 Skogdag på Mjåtveit

18. sep 2018: Landbrukskontorene i Lindås, Meland og Radøy inviterer til skogdag lørdag 22. september 2018 kl. 11.00 – 14.00. Oppmøte på Mjåtveit, det...

Les meir
02-03. 07 2018 Hogst med motorsag-15 timer Eivindvik

24. mai 2018: Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer. Kursdeltaker får opplæring i sikre felle- og kvisteteknikker, samt sikkerhet og sikkerhetsregler....

Les meir

Siste NYTT

26. 09 2018 Skogdag Ølnes Sogndal

24. sep 2018: Planting, hogst og skogsdrift Møtepunkt: Ølnes Sogndal. Avkøyring Ølnes, køyr vidare mot England. Tidspunkt: 26.09.17. Klokka 10.00. Tema : Skogsvegbygging...

Les meir