Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

 • Innmelding av tømmer før hogst

  Dette skjema fungerer som avtale om tømmersal mellom skogeier og Vestskog SA, i avtalen inngår en sertifiseringsavtale. Betingelser for avtalen finner du under eigen hogst: leveringsvilkår. Det er viktig å gjøre seg kjent med disse vilkår før du sender innmeldingen. Leveringsvilkår og sertifiseringsavtale.
  Her er miljøkrava du må fylgje når du skal hogga tømmer og levere dette til Vestskog: Miljøkrav.
 • Kontaktinformasjon

 • Seks siffer - (har du ikkje leverandørnummer skriv 699999)
 • -
 • Hogststad og velteplass

 • dersom du har kart over hogst/velteplass etc. last opp vedlegget (pdf, jpg, png) ditt
 • fylles ut hvis eiendommen har skogbruksplan
 • -
 • Sortiment

 • sortiment
 • -
 • sortiment
 • -
 • sortiment
 • -
 • sortiment
 • -
 • Foryngelsemetode

 • Viss “Planting”, ynskjer du hjelp til dette frå Vestskog?
 • Om du oppgir en annen form for foryngelse en planting skriv en forklaring her
 • SKOGFOND - her er det sett ein standardverdi på 15 % som du kan overstyra og setja til ein verdi mellom 4 og 40.
 • Skogeigar har PEFC-kurs (kryss av)
 • Viss ja, fyll inn navn og e-post:
 • -
 • Om skogeigar ikkje har PEFC kurs - skriv navn på driftsplanleggjar

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

Siste NYTT