Vi har ledig stilling som skogbruksleiar i Indre Sogn

Ynskjeleg bakgrunn er skogutdanning og/eller kompetanse frå praktisk skogbruk.

Søknadsfrist er 13. januar 2019. Fullstendig lysing finn du her.

Ynskjer du meir informasjon kan du kontakta

Produksjonssjef Guro K. Christensen guro.christensen@vestskog.no / 9952 1911