Vi har ledig stilling som skogbruksleiar i Nordhordland samt eit års vikariat som skogbruksplanleggar

Ynskjeleg bakgrunn er skogutdanning og/eller kompetanse frå praktisk skogbruk.

Søknadsfrist er 10. mars 2019. Sjå fullstendig lysing.

Ynskjer du meir informasjon kan du kontakta

om skogbruksleiar: Produksjonssjef Guro K. Christensen guro.christensen@vestskog.no / 9952 1911

om skogbruksplanleggar: Plansjef Jan Ivar Rødland jan.ivar.rodland@vestskog.no / 9072 7145