Spørsmål frå Sunnfjord om fusjonen og svar frå styret
Skogeigarlaga i indre Sunnfjord sende 26.02 eit brev med spørsmål til styret i Vestskog om fusjonen med AT Skog, og styret i Vestskog svarte den 5.mars.
Nedanfor finn de brev til styret i Vestskog frå skogeigarlaga i indre Sunnfjord, og svaret frå styret i Vestskog.

Spørsmål frå laga i Sunnfjord

Svar frå styret finne du her