Midthordaland Skogeigarlag skipar til SKOGDAG ved Skytebanen i Strandvik. Følg skilting.

KL  11:30 til 14.

Tema er

  • skogbilveg / søknad og pratisk vedlikhald av dess
  • Banedrift / eller hogstmaskin
  • NY SKOG, kva gjer eg for å få beste resultat
  • Servering ..

KJEM DU ..??

Les programmet her

skogdag strandvik