I ei tid med svært gode tømmerprisar, og optimisme, blir det skipa til skogkveld i Eid.

Tema :
Skogsvegbygging , Skogbruksplan,Hogst med info om prisar,planting og stell av barskog / lauvskog.
Kva treslag bør ein velje, tidspunkt for dei ulike tiltaka, tilskottsordningar, entreprenørkapasitet, skattlegging skogsintekter, skogfond.

Vestskog, Fylkesmannen,Kommunen og Skogselskapet vil delta.
Prosjekt: Skogkulturmotivasjon 2018.

Kaffi og noko og bite i

Tidspunkt: Måndag 3 Desember,klokka 1900. Eid, kommunestyresalen.

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vestskog SA og Skogselskapet.

Foto: Svein Saure
Foto: Svein Saure
Foto: Svein Saure