Landbrukskontorene i Lindås, Meland og Radøy inviterer til skogdag lørdag 22. september 2018 kl. 11.00 – 14.00.

Oppmøte på Mjåtveit, det blir satt opp skilt ved Fv. 564 og Mjåtveit næringspark.

Tema for dagen blir:

  • Forynging/planting etter hogst
  • Krav til foryngelse og omdiponering
  • Skogeiers oppfølging av plantefelt
  • Skogfond

Det blir servert kaffe og noe å bite i og alle er hjertelig velkomne!

Det er noen parkeringsplasser ved Fv. 564, og flere inne på Mjåtveit næringspark (se kart).

For meir informasjon, kontakt:
Marius Flemmen Knudsen, Meland kommune
Andreas Granli, Radøy kommune