Planting, hogst og skogsdrift

Møtepunkt: Ølnes Sogndal. Avkøyring Ølnes, køyr vidare mot England.
Tidspunkt: 26.09.17. Klokka 10.00.

Tema :

  • Skogsvegbygging
  • hogst med info om prisar
  • planting og stell av barskog / lauvskog
  • kva treslag bør ein velje
  • tidspunkt for dei ulike tiltaka
  • tilskottsordningar
  • entreprenørkapasitet
  • skattlegging skogsinntekter
  • skogfond

Vestskog SA, Fylkesmannen, Kommunen og Skogselskapet vil delta.

Det blir  bålkaffi og noko og bite i til alle frammøtte.

Vel møtt!

Prosjekt: Skogkulturmotivasjon 2018.

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vestskog SA og Skogselskapet.