Skogdag Sandane

Planting/Hogst/skogsdrift

 Skogdagen blir i skogen til Kurt Fossheim på Sandane. Parkering i Steintaket Søreide .

Tidspunkt: Måndag 3 Juni klokka 1800

Tema :

Planting og stell av barskog og lauvskog, kva treslag bør ein velje, tidspunkt for dei ulike tiltaka,hogst,prisar, tilskottsordningar, entreprenørkapasitet, skogfond.   Vestskog, Fylkesmannen og Skogselskapet vil delta

Enkel servering

Prosjekt: Skogkulturmotivasjon 2019.

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vestskog SA og Skogselskapet.