Frammøte Halsvik sag. Jon Ivar Steine ( Ved gamle damskipkaia) Frå Sløvåg: Køyr mot Steine, til avkøyring Halsvik, følg deretter skilting skogdag.

Tidspunkt: Fredag 31 Mai klokka 1100.

Tema :
Planting og stell av barskog og lauvskog, kva treslag bør ein velje, tidspunkt for dei ulike tiltaka,hogst,prisar, tilskottsordningar, entreprenørkapasitet, skogfond.   Vestskog, Kommunen, fylkesmannen og Skogselskapet vil delta

Enkel servering

Prosjekt: Skogkulturmotivasjon 2019.

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vestskog SA og Skogselskapet.
Vel møtt!