Skogdag Øpstad/Djuvik  –  Fusa lørdag 25 mai

Midthordland skogeigarlag /Vestskog inviterer til  skogdag 25  mai  kl. 10.30  -14

Pkt. 1 Øpstad  kl. 10.30-12.00     Her blir det demonstrasjon av drift med hogstmaskin/lastetraktor v/Håland skogsentreprenør-merket fra fylkesvei

Pkt. 2 Djuvik kl. 12.30-14.00      Her blir det demonstrasjon av taubanedrift v/ T. Frivik Tau

banedrift A/S.-merket fra fylkesvei.

Tema: økonomi /veibygging/planting

Velkommen