No på Torsdag vert det skogdag på Hovland gard i VIK kl 10. Alle velkomne og noko å bita i vert det også.

Skogbruksplan / Skogkultur og VEGAR OG HOGST er viktig tema.

Skogdag Vik kommune