Pierre Arnaud er tilsett som skogbruksleder for Vestskog i Nordhordaland.

Pierre Arnaud er tilsett som skogbruksleder for Vestskog i Nordhordaland, med oppstart 29.april 2019. Pierre er 50 år og kommer opprinnelig fra Frankrike, men er bosatt på Voss med kone og 3 barn.

Han har naturbruk fra videregående skole, bachelor i utmarksforvaltning, samt en bachelor i skogbruk fra Frankrike. Han har jobbet som skogbruksleder i Statskog i Frankrike i 11 år, som distriktssjef i Guadeloupe i Karibien i 14 år. De siste 2-3 årene har han jobbet som prosjektleder for Lofoten Nasjonalpark.