I 2018 fekk Vestskog levert  6 område med over 17 000 daa med nye naturreservat gjennom Frivillig vern av skog ordning med skogeigarane i vårt område.

Dette syner også oppslag i Bergen TIdende at frivillig vern er vegen å gå for å skogeigarane våre. Da vert dei høyrt og sett,  som våre gamle fylkesordførar frå Granvin Magnar Lussand seier. Han har opplevde den gamle formen for vern og den nye med frivillig vern.

Om du lurar på om det kan vera aktuelt for deg ta kontakt med Vestskog.

 

Sjå oppslag frå Bergens Tidene