Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30


 


Skogbruksleiar
Nordfjord
Kjell Magne Åshamar
909 60 274
kjell.magne.ashamar@vestskog.no

Skogbruksleiar
Sunnfjord og Ytre Sogn
Torgrim Østgård
907 40 503
torgrim.ostgard@vestskog.no

Skogbruksleiar
Indre Sogn
Terese Tenden
91 39 50 14
terese.tenden@vestskog.no

Vebjørn Enerstvedt
Indre Hordaland
Skogbruksleiar
936 66 883
Vebjorn.enerstvedt@vestskog.no

Skogbruksleiar
Nordhordaland
Pierre Arnaud
tlf 98191588
pierre.arnaud@vestskog.no

Skogbruksleiar
Midt- og Nordhordland
Even Øyri
951 31 358
even.oyri@vestskog.no

Skogbruksleiar
Sunnhordland
Frode Kloster
911 26 531
frode.kloster@vestskog.no

Skogbruksleiar
Nord-Rogaland
Tarjei Mikkelsen
930 14 481
tarjei.mikkelsen@vestskog.no

Skogbruksleiar
Sør-Rogaland
Torger Frøyland
909 98 166
torger.froyland@vestskog.no
vidar_joerdre
Fagsjef Skog
Vestskog
Vidar Jørdre
917 28 064
vidar.jordre@vestskog.no

Produksjonssjef
Vestskog
Guro Christensen
99 52 19 11
guro.christensen@vestskog.noLogistikksjef
John Elter
905 9 1028
john.elter@vestskog.no
Overordnet logistikkansvar
Hordaland

Transport- og logistikkleiar
Inga Ø. Apeland
975 48 354
inga.apeland@vestskog.no
Rogaland

Transport- og logistikkleiar
Howard Summers
415 76 818
howard.summers@vestskog.no
Sogn og Fjordane

Tømmercontroller
Per Eivind Rekve
958 38 565
per.eivind.rekve@vestskog.no

Tømmersekretær
Aud Nyhamn Engvik
469 31 527
aud.engvik@vestskog.no

Tømmercontroller
Arnt Laukeland
991 63 200
arnt.laukeland@vestskog.noDagleg leiar Vestskog
Kjetil André Rødland
476 64 397
kjetil.andre.rodland@vestskog.no

Plassjef Førde
Atle Gimmestad
481 37 615
atle.gimmestad@vestskog.no Kontorleiar ved kontoret i Førde.

Rekenskapsleiar
Siv Anita Sporstøl
990 25 269
siv.anita.sporstol@vestskog.no

Permisjon
Vilde Lien

Vilde Lien


Utmarksansvarleg
Finn Olav Myhren
468 98 112
finn.olav.myhren@vestskog.no Ansvarleg for utmarksseksjonen

Utmarkskonsulent
Arve Aarhus
477 50 258
arve.aarhus@vestskog.noPlansjef og næringspolitisk ansvarleg
Jan Ivar Rødland
907 27 145
jan.ivar.rodland@vestskog.no
Ansvar for skogbruksplanlegging og for næringspolitisk
arbeid

Skogbruksplanleggar
Gro Kampp Hansen
993 84 710
gro.kampp.hansen@vestskog.no

Skogbruksplanleggar
Kennet Aaland
959 99 541
kenneth.aaland@vestskog.no

Skogbruksplanlegger og Frivillig vern
Ruben Bøtun
957 61 717
ruben.botun@vestskog.no

Planleggar / Takst
Atle Gimmestad
481 37 615
atle.gimmestad@vestskog.no Kontorleiar ved kontoret i Førde.

PERMISJON til summaren 2019

Skogbruksplanleggar
Gunnar Kleive
481 24 668
gunnar.kleive@vestskog.noMiljøleiar og medlem MSU frå skogbruksplan
Gro Kampp Hansen
993 84 710
gro.kampp.hansen@vestksog.no Miljøleiar. Meldingar/klager frå eksterne og avvik skal sendast på e-post umiddelbart

Medlem MSU frå skogsdrift
Vidar Jørdre
917 28 064
vidar.jordre@vestskog.no

Medlem MSU frå tømmeromsetning
Howard Summers
415 76 818
howard.summers@vestskog.noJan Ivar Rødland
907 27 145
jan.ivar.rodland@vestskog.no

Atle Gimmestad
481 37 615
atle.gimmestad@vestskog.no

Ruben Bøtun
957 61 717
ruben.botun@vestskog.no

Kenneth Aaland
959 99 541
kenneth.aaland@vestskog.no


For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

Siste NYTT