Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30
Sticky

Styrke i samarbeidVestskog og Viken AT Market har etablert samarbeid om eksport av tømmer. Vestskog
overlater alt eksportsalg til Viken AT Market fra 1. januar 2019.


Viken AT Market har de siste årene opparbeidet seg solid kompetanse på eksport, samtidig
som sterke relasjoner med internasjonale aktører er i stadig utvikling. Med denne
bakgrunnen skal Vestskog nyttiggjøre seg av dette til det beste for skogeiere på Vestlandet.

– Dette er spennende og utviklende for oss, sier en fornøyd daglig leder i Vestskog,
Kjetil André Rødland.


Eksport av tømmer er helt avgjørende for å opprettholde stabil aktivitet i skogbruket. Viken
AT Market er en sterk og pålitelig handelspartner, som tilbyr kvalitetstjenester direkte med
industri og sluttbrukere i Skandinavia og Nord-Europa.


– Vi etablerer nå et tett samarbeid, som er tuftet på langsiktighet og tillit.
Samarbeidet skal komme alle involverte parter til gode, sier daglig leder i Viken
AT Market, Anders R. Øynes.

På bilde: Administrerend direktør i Viken AT Market, Anders R. Øynes (til venstre) og daglig leder i Vestskog, Kjetil André Rødland


Viken AT Market er et selskap, der det er lagt ned mye solid arbeid de siste årene, fremhever
daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen. Kristiansen har vært sentral i arbeidet med
å få på plass samarbeidsavtalen med Vestskog.

– Frem til oppstart av avtalen, er det viktig å få etablert gode kontaktpunkter og
rutiner slik at vi får en god overgang, poengterer Rødland.

For ytterligere informasjon kontakt:

– Kjetil André Rødland, daglig leder Vestskog, t: 476 64 397
– Anders R. Øynes, daglig leder Viken AT Market, t: 905 78 288

Vestskog er den ledande aktøren innafor vestnorsk tømmeromsetnad. Vestskog si oppgåve
er å sikra meirverdi for eigararane. Vestskog tilbyr tenester innanfor skogbruksplanlegging,
hogst, tømmerkjøp, planting, ungskogpleie og utmark.

Viken AT Market ble etablert i 2015 av Viken Skog og AT Skog som handelsselskap for
eksport. Selskapets eiere er to av de ledende selskapene i Norge, som til sammen
representerer cirka 40% av den årlige tømmeromsetningen i Norge.

31.januar Informasjonmøte om fusjonsprosessen. Viktig dokument i dette arbeid

31.januar 2019 vart det halde ekstraordinært informasjonsmøte om fusjonsprosessen i begge selskapa. Vedlagd følgjer presentasjonen som vart halde på møtet. Det er også lagd ved ei oppsummering av innspela som kom på møtet og tilbakemeldingar frå leiinga på desse

Du finner dokument her

informasjon frå møte finn du her

– Innspel og svar frå leiinga finn du her

Ledig stilling – Skogbruksleiar Nordhordland / Skogbruksplanleggar (vikariat) – Søknadsfrist 10 mars

Vi har ledig stilling som skogbruksleiar i Nordhordland samt eit års vikariat som skogbruksplanleggar

Ynskjeleg bakgrunn er skogutdanning og/eller kompetanse frå praktisk skogbruk.

Søknadsfrist er 10. mars 2019. Sjå fullstendig lysing.

Ynskjer du meir informasjon kan du kontakta

om skogbruksleiar: Produksjonssjef Guro K. Christensen guro.christensen@vestskog.no / 9952 1911

om skogbruksplanleggar: Plansjef Jan Ivar Rødland jan.ivar.rodland@vestskog.no / 9072 7145

 

Stor og god aktivitet på skogdag i Sogn.

Godt oppmøte i ideelt ver for aktivitet i skogen.

Heile 25 deltakarar på skogdag med tema kapping. Skoginteresserte frå Luster, Sogndal og Aurland var aktive og stilte spørsmål til instruktør Arnt Laukeland som delte kunnskapen sin når motorsaga ikkje dura. Feltet vi var i hadde 75 år gamal gran som leverte mange skurstokkar.

Dei vanlegaste feila som er gjort er enkle å unngå: for liten diameter og lengde. Elles er måling av krok/sleng ein metode som er viktig å kunne. Skogskaffi, lokalt bakverk og muntre historier og kommentarar sette ein ekstra spiss på denne fredagen i snøtunge skoger på indre Hafslo. Takk til Knut Hauge som stilte skogen sin til disposisjon.

 

Foto Jan Ivar Rødland

Oppslag i BT om Frivillig vern av skog. VESTSKOG leverar.

I 2018 fekk Vestskog levert  6 område med over 17 000 daa med nye naturreservat gjennom Frivillig vern av skog ordning med skogeigarane i vårt område.

Dette syner også oppslag i Bergen TIdende at frivillig vern er vegen å gå for å skogeigarane våre. Da vert dei høyrt og sett,  som våre gamle fylkesordførar frå Granvin Magnar Lussand seier. Han har opplevde den gamle formen for vern og den nye med frivillig vern.

Om du lurar på om det kan vera aktuelt for deg ta kontakt med Vestskog.

 

Sjå oppslag frå Bergens Tidene