Under «knappen» FUSJON er det lagt ut meir informasjon i samband med fusjonsarbeid. Her det lagt ut presentasjon som vart nytta 31 januar, og innspel og svar frå leiinga.