Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Krav til nøkkelbiotopregistreringer

Norsk PEFC skogstandard ble revidert i 2015 og endringene trådte i kraft d. 1/2/16. I skogstandarden kreves det registrering av nøkkelbiotoper på skogeiendommer før hogst. I den reviderte standard er tidligere dispensasjoner for kommuner uten MIS-registrering av nøkkelbiotoper tatt ut mens unntak for skogreisingsstrøk er tatt inn.

Følgende krav for nøkkelbiotopregistrering gjelder på Vestlandet (sjå farge + om din kommune ligger i skogreisingsstrøk på kart nedenfor):

Farge  Skogreisingsstrøk  Vanlige skogkommuner
 Grøn MiS er gjennomført og nøkkelbiotoper er tilgjengelig på kilden, ingen ytterligere krav MiS er gjennomført og nøkkelbiotoper er tilgjengelig på kilden, ingen ytterligere krav
 Gul
 • 100% gran = ingen krav om MiS
 • Terrengtransport gjennom furu/lauv skog = Føre-var-rutine.
 • 1-100% furu/lauv:
  • > 100 daa furu/lauv skog* på eiendommen = plankrav**
  • < 100 daa furu/lauv på eiendommen = føre-var-rutine.
 • Uansett treslag:
  • > 100 daa skog* på eiendommen = plankrav**
  • < 100 daa skog på eiendommen = føre-var-rutine.
 Kvit
 • 100% gran = ingen krav om MIS
 • Terrengtransport gjennom furu/lauv skog = Føre-var-rutine.
 • 1-100% furu/lauv:
  • > 100 daa furu/lauv på eiendommen = MIS må registreres før hogst.
  • < 100 daa furu/lauv på eiendommen = føre-var-rutine.
 • Uansett treslag:
  • > 100 daa skog på eiendommen = MIS må registreres før hogst.
  • < 100 daa skog på eiendommen = føre-var-rutine.

*) «Skog» er definert som produktivt, økonomisk drivbart areal på hele eiendommen.
**) For skogeiere som har bestilt plan, men ikke fått den enda, kan føre-var-skjema benyttes.

Hos skogeiere i kommuner/eiendommer uten MIS-registrering må eiendommen synfares og nøkkelbiotoper registreres etter MIS-metoden før det kan hogges og omsettes tømmer fra eiendommen.

Vestskog sin planavdeling kan registrere nøkkelbiotoper. Vi tar fast pris på 5000 kr + mva uansett eiendommens størrelse, andelseiere betaler 4500 + mva. Skogfond kan benyttes til å finansiere miljøregistrering på eiendommen.

For mere informasjon ta kontakt til den lokale skogbruksleder eller
miljøansvarlig: Gro Kampp Hansen (99384710/gro.kampp.hansen@vestskog.no)

MIS_reg_og_takst

 

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

Siste NYTT