1.febr Informasjonsbrev om framdrifta i fusjonsprosessen er sendt til alle medlemer i Vestskog. Dette brevet er også å sjå på som “melding til medlemane” slik det er føreskrive i samvirkelova. Om lag 2500 medlemer mottek brevet i løpet av kort tid.

 

Her er brevet