Høgre si stortinggruppa har ei eige nettverksgruppa innan landbruk/skogbruk.

23-4/5 var dei besøke i Hardanger, med Hordaland Bondelaget som tilskipar. Formålet var å få grundig
orientering om dei regionale tilhøva innan skogbruk og landbruk.

Dei var på besøk på tomta til Granvin bruk, kor VESTSKOG gav dei ei orientering om ;
Suksess med granplanting, verdiskaping av gran, regjering si satsing på kai utbygging,
Men dei fekk også med seg utfordring innan transport, kipping, andel vegar som ikkje kan nytta
hengar, planting etter hogst, var nokon av dei utfordringar som ein har.
Det var ein gruppa som viste å lytta og tok til seg kunnskap.