Fusjonsplan mellom AT og VESTSKOG er no klar.

Du kan lese den her eller under fana for fusjonsarbeid på fgramsida.

Hent fusjonsplan her