Tirsdag 8. januar ble det holdt felles styremøte mellom AT Skog og Vestskog.

Styrene har i fellesskap kommet fram til enighet om de vesentligste forholdene i en fusjon. Basert på dette utarbeides det nå en felles fusjonsplan, som skal gjennomføres i løpet av våren. Det viktigste nå er at det informeres i selskapenes organisasjoner.

 

Pressemelding etter felle styremøte finner du her