Tema: Primærproduksjon, logistikk og marknad for skogbruket på Vestlandet

Tidspunkt og stad: 08.00 – 12.00 på Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli, Bergen

Målgruppe/påmelding: Deltakarar på Vestskog sitt årsmøte 29.april er påmelde. Seminaret er også opent for andre skoginteresserte, men påmeldingsfristen vert sett til onsdag 24.april.  Påmelding kan sendast til kar@vestskog.no

Program

08.00-08.30: Strategiske mål for vestlandsskogbruket, v/Bengt Drageset, styremedlem i Vestskog

08.30-09.15:Avvirkingsmoglegheiter på Vestlandet, v/Aksel Granhus, leiar for landsskogtakseringa i NIBIO

09.15-09.45: Frivillig vern, eit tiltak for auka verdiar i skogane her vest?, v/Jan Ivar Rødland, plansjef Vestskog

09.45-10.15: Pause

10.15-11.00: Korleis er marknadsutsiktene for tømmer frå Vestlandet?, v/Håkon Myhra, CEO Viken AT Market

11.00-11.45: Korleis få tømmeret billegast mogeleg frå vestlandsskogane til industrien?, v/John Elter, logistikksjef i Vestskog

12.00: Lunsj

Ordstyrar er Bengt Drageset, styremedlem i Vestskog