Tema: Primærproduksjon, logistikk og marknad for skogbruket på Vestlandet

Program

– Strategiske mål for vestlandsskogbruket, v/Bengt Drageset, styremedlem i Vestskog

– Avvirkingsmoglegheiter på Vestlandet, v/Aksel Granhus, leiar for landsskogtakseringa i NIBIO

– Frivillig vern, eit tiltak for auka verdiar i skogane her vest?, v/Jan Ivar Rødland, plansjef Vestskog

– Korleis er marknadsutsiktene for tømmer frå Vestlandet?, v/Håkon Myhra, CEO Viken AT Market

– Korleis få tømmeret billegast mogeleg frå vestlandsskogane til industrien?, v/John Elter, logistikksjef i Vestskog

Her kan du sjå dei ulike foredraga

Bengt Drageset  ; Vestskog sine strategiar

Aksel Granhus, :  Avvikringsmoglegheiter på Vestlandet

Jan Ivar Rødland : Frivillig vern

John Elter ; Korleis få tømmeret billigst mogeleg fram

Håkon Myhren : Utsikter for marknadsutviking for tømmer