Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Ledig stilling – Skogbruksleiar Nordhordland / Skogbruksplanleggar (vikariat) – Søknadsfrist 10 mars

Vi har ledig stilling som skogbruksleiar i Nordhordland samt eit års vikariat som skogbruksplanleggar

Ynskjeleg bakgrunn er skogutdanning og/eller kompetanse frå praktisk skogbruk.

Søknadsfrist er 10. mars 2019. Sjå fullstendig lysing.

Ynskjer du meir informasjon kan du kontakta

om skogbruksleiar: Produksjonssjef Guro K. Christensen guro.christensen@vestskog.no / 9952 1911

om skogbruksplanleggar: Plansjef Jan Ivar Rødland jan.ivar.rodland@vestskog.no / 9072 7145

 

Stor og god aktivitet på skogdag i Sogn.

Godt oppmøte i ideelt ver for aktivitet i skogen.

Heile 25 deltakarar på skogdag med tema kapping. Skoginteresserte frå Luster, Sogndal og Aurland var aktive og stilte spørsmål til instruktør Arnt Laukeland som delte kunnskapen sin når motorsaga ikkje dura. Feltet vi var i hadde 75 år gamal gran som leverte mange skurstokkar.

Dei vanlegaste feila som er gjort er enkle å unngå: for liten diameter og lengde. Elles er måling av krok/sleng ein metode som er viktig å kunne. Skogskaffi, lokalt bakverk og muntre historier og kommentarar sette ein ekstra spiss på denne fredagen i snøtunge skoger på indre Hafslo. Takk til Knut Hauge som stilte skogen sin til disposisjon.

 

Foto Jan Ivar Rødland

Oppslag i BT om Frivillig vern av skog. VESTSKOG leverar.

I 2018 fekk Vestskog levert  6 område med over 17 000 daa med nye naturreservat gjennom Frivillig vern av skog ordning med skogeigarane i vårt område.

Dette syner også oppslag i Bergen TIdende at frivillig vern er vegen å gå for å skogeigarane våre. Da vert dei høyrt og sett,  som våre gamle fylkesordførar frå Granvin Magnar Lussand seier. Han har opplevde den gamle formen for vern og den nye med frivillig vern.

Om du lurar på om det kan vera aktuelt for deg ta kontakt med Vestskog.

 

Sjå oppslag frå Bergens Tidene

9.januar FUSJON med AT SKOG Pressemelding etter felles styremøte mellom AT SKOG og VESTSKOG

Tirsdag 8. januar ble det holdt felles styremøte mellom AT Skog og Vestskog.

Styrene har i fellesskap kommet fram til enighet om de vesentligste forholdene i en fusjon. Basert på dette utarbeides det nå en felles fusjonsplan, som skal gjennomføres i løpet av våren. Det viktigste nå er at det informeres i selskapenes organisasjoner.

 

Pressemelding etter felle styremøte finner du her