Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Vestskog sitt årsmøte har vedtatt fusjon med AT

I dag 29.april er ein historisk dag i Vestskog si soga.
Eit einstemming årsmøte i Vestskog har vedtatt fusjon med AT-SKOG,
i morgo 30.april skal AT på sitt årsmøte har opp samme sak.

Når det formelle er gjort så vil arbeid starta med å laga sterkt andelslag gjennom å integrere desse to organisasjonane.

 

god steming på fusjonvedtak
Historisk vedtak informasjon om AT frå Olav Veum og Anders Øynes frå AT

Resultat av avstemningen i samband med FUSJON

Resultatet av avstemningen om fusjon mellom AT Skog og Vestskog

Nå når avstemningene i valgkretsene er gjennomført, viser opptellingen av stemmer at det er 93 % i AT Skog som er for fusjon og 100 % er for fusjon i Vestskog.
Det betyr at en med god margin har oppnådd mer enn den nødvendige oppslutningen på 80 %. Styrken i samvirkeforetaket ligger i at det er medlemmene, via sin stemme i valgkretsen, som har gitt sin tilslutning. Da sikres lokal forankring til en samlet felles tilslutning til styrenes forslag om fusjon mellom AT Skog og Vestskog.

Årsmøtene i slutten av april vil formelt vedta fusjonen basert på valgkretsene sine resultater.

På vegne av styrene vil vi takke for godt engasjement og den solide oppslutningen dette har fått så langt!

Olav A Veum                                   Halvor L Brosvik

Styreleder AT Skog                       Styreleder Vestskog

 

 

Spørsmål frå laga i Sunnfjord om fusjonen og svar frå styret

Spørsmål frå Sunnfjord om fusjonen og svar frå styret
Skogeigarlaga i indre Sunnfjord sende 26.02 eit brev med spørsmål til styret i Vestskog om fusjonen med AT Skog, og styret i Vestskog svarte den 5.mars.
Nedanfor finn de brev til styret i Vestskog frå skogeigarlaga i indre Sunnfjord, og svaret frå styret i Vestskog.

Spørsmål frå laga i Sunnfjord

Svar frå styret finne du her

31.januar Informasjonmøte om fusjonsprosessen. Viktig dokument i dette arbeid

31.januar 2019 vart det halde ekstraordinært informasjonsmøte om fusjonsprosessen i begge selskapa. Vedlagd følgjer presentasjonen som vart halde på møtet. Det er også lagd ved ei oppsummering av innspela som kom på møtet og tilbakemeldingar frå leiinga på desse

Du finner dokument her

informasjon frå møte finn du her

– Innspel og svar frå leiinga finn du her

9.januar FUSJON med AT SKOG Pressemelding etter felles styremøte mellom AT SKOG og VESTSKOG

Tirsdag 8. januar ble det holdt felles styremøte mellom AT Skog og Vestskog.

Styrene har i fellesskap kommet fram til enighet om de vesentligste forholdene i en fusjon. Basert på dette utarbeides det nå en felles fusjonsplan, som skal gjennomføres i løpet av våren. Det viktigste nå er at det informeres i selskapenes organisasjoner.

 

Pressemelding etter felle styremøte finner du her