Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

31.januar Informasjonmøte om fusjonsprosessen. Viktig dokument i dette arbeid

31.januar 2019 vart det halde ekstraordinært informasjonsmøte om fusjonsprosessen i begge selskapa. Vedlagd følgjer presentasjonen som vart halde på møtet. Det er også lagd ved ei oppsummering av innspela som kom på møtet og tilbakemeldingar frå leiinga på desse

Du finner dokument her

informasjon frå møte finn du her

– Innspel og svar frå leiinga finn du her

9.januar FUSJON med AT SKOG Pressemelding etter felles styremøte mellom AT SKOG og VESTSKOG

Tirsdag 8. januar ble det holdt felles styremøte mellom AT Skog og Vestskog.

Styrene har i fellesskap kommet fram til enighet om de vesentligste forholdene i en fusjon. Basert på dette utarbeides det nå en felles fusjonsplan, som skal gjennomføres i løpet av våren. Det viktigste nå er at det informeres i selskapenes organisasjoner.

 

Pressemelding etter felle styremøte finner du her