Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30
08 11 2018

Skogkveld i Dale

Tid: Torsdag 8 November, klokka 19.30

Stad: Kommunehuset Dale

Tema :

 • Skogsvegplanlegging og bygging.
 • Hogst med info om prisar
 • planting og stell av barskog / lauvskog,
 • kva treslag bør ein velje,
 • tidspunkt for dei ulike tiltaka,
 • tilskottsordningar,
 • entreprenørkapasitet,
 • skattlegging skogsintekter,
 • skogfond.

Vestskog, Fylkesmannen,Kommunen og Skogselskapet vil delta.

Kaffi og noko og bite i til alle frammøte

Prosjekt: Skogkulturmotivasjon 2018.

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vestskog SA og Skogselskapet.

27 09 2018

Skogdag Sandane

Planting, hogst og skogsdrift

Møtepunkt: I skogen ved gapahuken Veslevatnet.
Avkøyring Bukta og innover skogsveg.
Tidspunkt: 27.09.17. Klokka 10.00, Sandane.

Tema :

 • Skogsvegbygging
 • hogst med info om prisar
 • planting og stell av barskog / lauvskog
 • kva treslag bør ein velje
 • tidspunkt for dei ulike tiltaka
 • tilskottsordningar
 • entreprenørkapasitet
 • skattlegging skogsinntekter
 • skogfond

Vestskog SA, Fylkesmannen, Kommunen og Skogselskapet vil delta.

Det blir  bålkaffi og noko og bite i til alle frammøtte.

Prosjekt: Skogkulturmotivasjon 2018.

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vestskog SA og Skogselskapet.

22 09 2018

Skogdag på Mjåtveit

Landbrukskontorene i Lindås, Meland og Radøy inviterer til skogdag lørdag 22. september 2018 kl. 11.00 – 14.00.

Oppmøte på Mjåtveit, det blir satt opp skilt ved Fv. 564 og Mjåtveit næringspark.

Tema for dagen blir:

 • Forynging/planting etter hogst
 • Krav til foryngelse og omdiponering
 • Skogeiers oppfølging av plantefelt
 • Skogfond

Det blir servert kaffe og noe å bite i og alle er hjertelig velkomne!

Det er noen parkeringsplasser ved Fv. 564, og flere inne på Mjåtveit næringspark (se kart).

For meir informasjon, kontakt:
Marius Flemmen Knudsen, Meland kommune
Andreas Granli, Radøy kommune

02-03 07 2018

Hogst med motorsag-15 timer Eivindvik

Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer.
Kursdeltaker får opplæring i sikre felle- og kvisteteknikker, samt sikkerhet og sikkerhetsregler.
Deltakerne får innblikk i et aktuelt hogstopplegg, og hvordan et planlagt hogstopplegg bidrar til at utkjøringen kan skje på en sikker og hensiktsmessig måte.
Ved å lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk forebygges yrkes- og belastningsskader.
For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.
Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorkjedesag for denne type arbeidsoppgaver,
i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

Emner for kurset
o Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag.
o Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker.
o Bruk av arbeidsbenker.
o Sikkerhet og bruk av et hogstopplegg, tilrettelagt for uttransport.
o Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr.
o Kapping av stammer i spenn.
o Flerbrukshensyn
o Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold.

 

For mer informasjon og påmelding se her

25-26 06 2018

Hogst med motorsag-15 timer Byrkelo

Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer.
Kursdeltaker får opplæring i sikre felle- og kvisteteknikker, samt sikkerhet og sikkerhetsregler.
Deltakerne får innblikk i et aktuelt hogstopplegg, og hvordan et planlagt hogstopplegg bidrar til at utkjøringen kan skje på en sikker og hensiktsmessig måte.
Ved å lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk forebygges yrkes- og belastningsskader.
For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.
Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorkjedesag for denne type arbeidsoppgaver,
i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

Emner for kurset
o Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag.
o Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker.
o Bruk av arbeidsbenker.
o Sikkerhet og bruk av et hogstopplegg, tilrettelagt for uttransport.
o Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr.
o Kapping av stammer i spenn.
o Flerbrukshensyn
o Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold.

 

For mer informasjon og påmelding se her