Onsdag 13 febr kl 10 00 vil det bli ein brei fagdag på BLIX hotel i VIk.

Hugs påmelding 5.febr