Norges Skogeierforbund har på si nett sida lagt ut informasjon kvifor me på grunneigarsida frårådar at nytta den nye standaravtalen frå nettselskapa.
Sjå meir informasjon her frå NSF si sida..

Me tilrår den forrige avtale som ein har forhandla fram den kan du finne her.