Vestskog har inngått samarbeidsavatle med AM Skogdrift A/S frå Fusa. AM Skogsdrift består av Runar, Terje Austestad og Leif Arne Mathiasen. Dei vil ha Midthordaland som sitt abreidsområde, og er alt starta opp.
Vestskog er veldig førnøyd å få desse gutane på laget, og me ynskjer dei lukka til.

Kontakt Even Øyri for å tinga dei for hogst eo@vestskog.no mob 95131358

Frå Venstre Runar , Teje Austestad og LEif Arne Mathiasen.