31.januar 2019 vart det halde ekstraordinært informasjonsmøte om fusjonsprosessen i begge selskapa. Vedlagd følgjer presentasjonen som vart halde på møtet. Det er også lagd ved ei oppsummering av innspela som kom på møtet og tilbakemeldingar frå leiinga på desse

Du finner dokument her

informasjon frå møte finn du her

– Innspel og svar frå leiinga finn du her