Vestskog SA søkjer etter salgsleiar tømmer til vårt hovudkontor i Bergen.

Stillinga er av overordna karakter og får mykje ansvar for strategisk utvikling av selskapet.

 

Prisoppgang på sagtømmer og massevirke har gitt stor optimisme i næringen.

Vinteren og våren 2018 betalar Vestskog de høyeste massepriser på veldig lenge.

Store mengder skogreisingsgran på Vestlandet av høg kvalitet skal takast ut dei neste tiåra

og legg grunnlaget for ei vestlandsk skognæring i sterk vekst.

Vi søkjer nå etter utadvendt og kontaktskapande salgsleiar tømmer til vårt hovudkontor i Bergen.

 

Se stillingsannonsen på Finn.no

 

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

Rekrutteringsrådgjevar Arne Falbach – 95 08 78 88.

Logistikksjef John Elter  (john.elter@vestskog.no / 90 59 10 28)

Dagleg leiar Kjetil André Rødland (kjetil.andre.rodland@vestskog.no / 47 66 43 97)