Våren er den beste tida å sjekke tilstanden på plantefelta.

Sjå om det er behov for supplering, og korleis vinteren har herja med dei små plantane.

I år kan det sjå ut som at mus kan vera eit problem, noko som desse bileta syner..

f: Jan Iar Rødland

Museangrep
Foto: Jan Ivar Rødland

Dei fyrste skadefelta er meldt inn i indre delar av Hordaland.

Har du har skogforsikring så er dette skader som blir dekka av denne.

Då må du meldt skadane inn til Skogbrand ( www.skogbrand.no ).

SÅ UT Å SJEKK DINE PLANTEFELT og meld inn for suppleringsplanting om det trengst.

Ta kontakt med Vestskog her