Da er det tid for valgkretsmøter og årsmøter i de forskjellige skogeierlagene.

Årets sakslisten for valgkretsmøte:

  1. Behandling av årsmelding og regnskap 2017 fra Vestskog SA
  2. Drøftingssak om valgkretser, årsmøteutsendinger og skogeierlag.
  3. Valg av utsendinger med personlige varafolk til Vestskog SA sitt årsmøte

Sakslisten og innkallelse er sendt ut til alle andelseiere i form av Årsmeldingen

Årsmøte for Vestskog SA skal avholdes 11. april og finner sted ved det nye hovedkontoret til Vestskog SA på Kokstad.

Vel møtt!