Vestskog SA – VESTSKOG SA
Skulegata 11A, 5700 Voss.
56 52 53 30

Ungskogpleie

Når plantefeltet byrjar passere 1,5 meter høgde er det på tide å vurdere behov for ungskogpleie. Dette er ei svært viktig investering. Ved ungskogpleie fristiller ein dei riktige framtidstreda som vil gje best kvalitet og verdiskaping for framtida.

Gode grunnar for ungskogpleie:

  • Redusert tilvekst på undertrykt gran vert aldri teke att
  • Høgast mogeleg høgde og diametertilvekst gjev kortast mogeleg omløpstid
  • Betre kvalitet på framtidsskogen, og auka sagtømmerandel
  • Reduserer faren for snøbrekk og stormskadar
  • Lågare hogstkostnader
  • Betre skogbilete
  • Svært god finansiering med skogfond/tilskot

 

Nyttige lenker:

Landbruksdirektoratet Ungskogpleie.

Skogkurs Ungskogpleie

Jobbiskogen.no

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

5. 9 2017 Skogdag og veiåpning i Ølve

25. aug 2017: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale kjem for å åpna ny skogsbilveg, Dalavegen 2.   Program: Kl. 11.30        Oppmøte Kl. 11.45     ...

Les meir

Siste NYTT

. Serviceavgift

18. sep 2017: I Vestskogs vedtekter er det slått fast at andelseierne forplikter seg til å betale en årlig serviceavgift fastsatt av årsmøtet. Sammen med avvirkningsavgiften...

Les meir
. Vi vil gjerne ha din mailadresse!

12. sep 2017: For å kunne sende deg virkesavregninger elektronisk og for at du skal kunne bruke skogeierportalen må vi ha din mailadresse. Registrer mailadressen din...

Les meir