Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Ungskogpleie

Når plantefeltet byrjar passere 1,5 meter høgde er det på tide å vurdere behov for ungskogpleie. Dette er ei svært viktig investering. Ved ungskogpleie fristiller ein dei riktige framtidstreda som vil gje best kvalitet og verdiskaping for framtida.

Gode grunnar for ungskogpleie:

  • Redusert tilvekst på undertrykt gran vert aldri teke att
  • Høgast mogeleg høgde og diametertilvekst gjev kortast mogeleg omløpstid
  • Betre kvalitet på framtidsskogen, og auka sagtømmerandel
  • Reduserer faren for snøbrekk og stormskadar
  • Lågare hogstkostnader
  • Betre skogbilete
  • Svært god finansiering med skogfond/tilskot

 

Nyttige lenker:

Landbruksdirektoratet Ungskogpleie.

Skogkurs Ungskogpleie

Jobbiskogen.no

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

02-03. 07 2018 Hogst med motorsag-15 timer Eivindvik

24. mai 2018: Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer. Kursdeltaker får opplæring i sikre felle- og kvisteteknikker, samt sikkerhet og sikkerhetsregler....

Les meir
25-26. 06 2018 Hogst med motorsag-15 timer Byrkelo

23. mai 2018: Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer. Kursdeltaker får opplæring i sikre felle- og kvisteteknikker, samt sikkerhet og sikkerhetsregler....

Les meir

Siste NYTT

. Styrke i samarbeid

12. jun 2018: Vestskog og Viken AT Market har etablert samarbeid om eksport av tømmer. Vestskog overlater alt eksportsalg til Viken AT Market fra 1. januar 2019. Viken...

Les meir