Vestskog SA – VESTSKOG SA
Skulegata 11A, 5700 Voss.
56 52 53 30

Hogst 

Vestskog har 9 skogbruksleiarar som er stasjonert rundt i vår geografi og skal bistå skogskogeigar med skogfaglege råd i vurderinga av ulike tiltak i skogen.

Ved hogst vil lokal skogbruksleiar basert på skogeigar sine ynskjer og felles synfaring t.d. kunne vurdere driftstekniske forhold, vurdere virkeskvalitet og gje råd om skogen er hogstmoden eller ikkje. Me vil og kunne gje eit anslag på driftsøkonomi , for å sikre eit godt beslutningsgrunnlag for skogeigar.

 

Skogkultur

Me har i dag eit godt samarbeid med skogkulturentreprenør som gjennom sine arbeidsgjengar utfører både skogplanting og skjøtsel av ungskog.

Vestskog er opptatt av plantematerialet (proveniensen) som blir brukt i vår geografi. Gjennom råd frå Skogforskninga på Vestlandet og Skogfrøverket, samt mangeårige røynsler i praksis, har me valt ut proveniensen som er godt tilpassa våre skogstrøk. Det er etablert avtale om kontraktdyrking hjå 2 skogplanteskuler på Østlandet som produserer rett type planter til konkurransedyktige prisar.

skogdag_granvin_2014_ghk

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

5. 9 2017 Skogdag og veiåpning i Ølve

25. aug 2017: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale kjem for å åpna ny skogsbilveg, Dalavegen 2.   Program: Kl. 11.30        Oppmøte Kl. 11.45     ...

Les meir

Siste NYTT

. Serviceavgift

18. sep 2017: I Vestskogs vedtekter er det slått fast at andelseierne forplikter seg til å betale en årlig serviceavgift fastsatt av årsmøtet. Sammen med avvirkningsavgiften...

Les meir
. Vi vil gjerne ha din mailadresse!

12. sep 2017: For å kunne sende deg virkesavregninger elektronisk og for at du skal kunne bruke skogeierportalen må vi ha din mailadresse. Registrer mailadressen din...

Les meir