Vestskog SA – VESTSKOG SA
Skulegata 11A, 5700 Voss.
56 52 53 30

Hogst 

Vestskog har 9 skogbruksleiarar som er stasjonert rundt i vår geografi og skal bistå skogskogeigar med skogfaglege råd i vurderinga av ulike tiltak i skogen.

Ved hogst vil lokal skogbruksleiar basert på skogeigar sine ynskjer og felles synfaring t.d. kunne vurdere driftstekniske forhold, vurdere virkeskvalitet og gje råd om skogen er hogstmoden eller ikkje. Me vil og kunne gje eit anslag på driftsøkonomi , for å sikre eit godt beslutningsgrunnlag for skogeigar.

 

Skogkultur

Me har i dag eit godt samarbeid med skogkulturentreprenør som gjennom sine arbeidsgjengar utfører både skogplanting og skjøtsel av ungskog.

Vestskog er opptatt av plantematerialet (proveniensen) som blir brukt i vår geografi. Gjennom råd frå Skogforskninga på Vestlandet og Skogfrøverket, samt mangeårige røynsler i praksis, har me valt ut proveniensen som er godt tilpassa våre skogstrøk. Det er etablert avtale om kontraktdyrking hjå 2 skogplanteskuler på Østlandet som produserer rett type planter til konkurransedyktige prisar.

skogdag_granvin_2014_ghk

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

13. 12 2017 Skogdag med taubane Vindafjord

28. nov 2017: Ny skogdag onsdag 13 desember kl. 13.00-16.30 Vestskog inviterer til skogdag med demonstrasjon av taubanedrift onsdag 13.12 kl. 13.00-16.30. Her er alle...

Les meir

Siste NYTT