Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Pågående takstprojekter

Naustdal er no på full fart ut av huset, og alle som har ting vil få sine planar no dei i løpe av sommaren 2017.

Vindafjord og Karmøy er status at planane er klar for utsedning og nokon har alt fått desse, men ein vil i løpe av sommarne få ut alle planane. Karmøy vil koma straks etter at Vindafjord er sendt ut.

Det er framleis mogleg å tinga seg skogbruksplan med tilskot frå Staten i alle desse område.

I Balestrand og Høyanger er me full gnag med synfaring i felt, og ein forventar at desse planane vert sendt ut 2017/18.

I løpe av sommaren vil også Sandnes i Rogaland verta synfart og desse planane vil bli utsendt også i 2017/18

Vi tar gjerne imot plantinginger for Balestrand, Høyanger, Vindafjord, Karmøy, Sandnes og Naustdal via dette skjema:
Tinging av skogbruksplaner

Meir Informasjon

Kontakt plan.avd - plan@vestskog.no eller ring 56 52 53 30

K

Ein god plan gir grunnlag for god forvaltning av skogressurane for skogeigarane

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

Siste NYTT