Vestskog SA – VESTSKOG SA
Skulegata 11A, 5700 Voss.
56 52 53 30

Digital skogbruksplan med Allma Eiendom

Alle skogeigarar som tingar skogbruksplan av Vestskog har høve til å få oversikt over skogen digitalt.

Med Allma Eigedom kan ein få full oversikt over naudsynte fakta om eigen skog.

 

Allma vil oppdatere seg kontinuerleg, og blir det gjort tiltak i skogen av andre enn Vestskog kan skogeigar legge inn tiltaka direkte

gjennom nettsida/appen med ei kartteneste. Ein vil ha full oversikt over volum tømmer, kor mykje som kan hoggast,

kva tiltak som bør utførast i framtida og mykje meir.

 

Demo:

heimeisda til Allma kan ein prøve ein demoversjon,der ein nyttar brukarnamnet: allma@mjosen.no og passordet: Demo2015

 

Prisar:

Etablering:
Andelseigar i Vestskog: 0 kr
Ikkje- andelseigar i Vestskog: 500 kr ekskl mva

Årleg abonnentsavgift: 400 kr ekskl mva

Inkludert i prisen er tilgang, support, framskriving og ajourføring.

 

Kurs i bruk av Allma Eigedom og meir informasjon kan du få

ved å ta kontakt med Kenneth Aaland på kenneth.aaland@vestskog.no.

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

13. 12 2017 Skogdag med taubane Vindafjord

28. nov 2017: Ny skogdag onsdag 13 desember kl. 13.00-16.30 Vestskog inviterer til skogdag med demonstrasjon av taubanedrift onsdag 13.12 kl. 13.00-16.30. Her er alle...

Les meir

Siste NYTT