Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

 • Innmelding tømmer

  Dette skjema fungerer som avtale om tømmersal mellom skogeier og Vestskog SA, i avtalen inngår en sertifiseringsavtale. Betingelser for avtalen finner du under eigen hogst: leveringsvilkår. Det er viktig å gjøre seg kjent med disse vilkår før du sender innmeldingen.
 • Seks siffer - (har du ikkje leverandørnummer skriv 699999)
 • Kontaktinformasjon

 • Inndelingsskift

 • Foryngelsesmetode
 • Om du oppgir en annen form for foryngelse en planting skriv en forklaring her
 • SKOGFOND - her er det sett ein standardverdi på 15 % som du kan overstyra og setja til ein verdi mellom 4 og 40.
 • Skogeigar har PEFC-kurs (kryss av)
 • Om skogeigar ikkje har PEFC kurs - skriv navn på driftsplanleggjar
 • Sortiment

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

Siste NYTT