Vestskog SA – VESTSKOG SA
Skulegata 11A, 5700 Voss.
56 52 53 30

  • Innmelding tømmer

    Dette skjema fungerer som avtale om tømmersal mellom skogeier og Vestskog SA, i avtalen inngår en sertifiseringsavtale. Betingelser for avtalen finner du under eigen hogst: leveringsvilkår. Det er viktig å gjøre seg kjent med disse vilkår før du sender innmeldingen.
  • Seks siffer - (har du ikkje leverandørnummer skriv 699999)
  • Kontaktinformasjon

  • Inndelingsskift

  • SKOGFOND - her er det sett ein standardverdi på 10 %som du kan overstyra og setja til ein verdi mellom 4 og 40.
  • Skogeigar har PEFC-kurs (kryss av)
  • Om skogeigar ikkje har PEFC kurs - skriv navn på driftsplanleggjar
  • Sortiment

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

13. 12 2017 Skogdag med taubane Vindafjord

28. nov 2017: Ny skogdag onsdag 13 desember kl. 13.00-16.30 Vestskog inviterer til skogdag med demonstrasjon av taubanedrift onsdag 13.12 kl. 13.00-16.30. Her er alle...

Les meir

Siste NYTT