Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Frivillig vern

Alle skogeigarar har i dag høve til å tilby skogen sin til vern.
Frivillig vern kan gi ei gunstig økonomisk erstatning
for tømmer som kanskje ikkje kan takast ut i framtida.
Det er spesielt større skogareal med naturfaglege
kvalitetar som er interessant å verne for staten.

Vern av skog skal skje på frivillig basis,
og skogeigar kan trekke seg frå prosessen når som helst.
Vestskog vil undervegs fungere som rådgjevar
og støttespelar for skogeigar, frå byrjing til slutt i prosessen.
Skogeigar forpliktar seg ikkje før alt er avklart.
Grenser, tilfredsstillande erstatning, verneforskrifter og andre tilhøve
som har betydning for eit eventuelt vern vil utgreiast før ein ferdigstiller.  

Døme på område der Vestskog har organisert verneprosessen:

  • Stordalen naturreservat
  • Ytamo naturreservat
  • Tveitaneset naturreservat
  • Djønno naturreservat
  • Bømlo naturreservat
  • Hålandsdalen naturreservat
  • Heltveit naturreservat

Se Frivillig Vern 2018 for mer informasjon eller send oss en melding så vil vi hjelpe deg med dine spørsmål og din skog.

Du kan også gå inn på http://frivilligvern.no/  for mer informasjon.

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

02-03. 07 2018 Hogst med motorsag-15 timer Eivindvik

24. mai 2018: Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer. Kursdeltaker får opplæring i sikre felle- og kvisteteknikker, samt sikkerhet og sikkerhetsregler....

Les meir
25-26. 06 2018 Hogst med motorsag-15 timer Byrkelo

23. mai 2018: Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer. Kursdeltaker får opplæring i sikre felle- og kvisteteknikker, samt sikkerhet og sikkerhetsregler....

Les meir

Siste NYTT

. Styrke i samarbeid

12. jun 2018: Vestskog og Viken AT Market har etablert samarbeid om eksport av tømmer. Vestskog overlater alt eksportsalg til Viken AT Market fra 1. januar 2019. Viken...

Les meir