Vestskog SA – VESTSKOG SA
Skulegata 11A, 5700 Voss.
56 52 53 30

Frivillig vern

Alle skogeigarar har i dag høve til å tilby skogen sin til vern.
Frivillig vern kan gi ei gunstig økonomisk erstatning
for tømmer som kanskje ikkje kan takast ut i framtida.
Det er spesielt større skogareal med naturfaglege
kvalitetar som er interessant å verne for staten.

Vern av skog skal skje på frivillig basis,
og skogeigar kan trekke seg frå prosessen når som helst.
Vestskog vil undervegs fungere som rådgjevar
og støttespelar for skogeigar, frå byrjing til slutt i prosessen.
Skogeigar forpliktar seg ikkje før alt er avklart.
Grenser, tilfredsstillande erstatning, verneforskrifter og andre tilhøve
som har betydning for eit eventuelt vern vil utgreiast før ein ferdigstiller.  

Døme på område der Vestskog har organisert verneprosessen:

  • Stordalen naturreservat
  • Ytamo naturreservat
  • Tveitaneset naturreservat
  • Djønno naturreservat
  • Bømlo naturreservat
  • Hålandsdalen naturreservat
  • Heltveit naturreservat

Se Frivillig Vern 2018 for mer informasjon eller send oss en melding så vil vi hjelpe deg med dine spørsmål og din skog.

Du kan også gå inn på http://frivilligvern.no/  for mer informasjon.

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

. Jaktledelse Bremanger

26. jan 2018: Jaktledelse er obligatorisk og forskrift festet på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn. Kurset skal gi valdansvarlige og ledere...

Les meir
12-13. 03 2018 Hogst med motorsag – 15 timer Sandane

26. jan 2018: Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer. Kursdeltaker får opplæring i å sikre felle- og kvisteteknikker, sikkerhet og sikkerhetsregler....

Les meir

Siste NYTT