Det har blitt sendt ut brev til alle skogeigarane i  LINDÅS / MELAND OG RADØY for å undersøka interessa for skogbruksplan . Før ein kan gå i gang med ein områdetakst, må det vera tinga det vera minst  50 % oppslutnad før staten går inn med  70 % tilskot.

NORDHORDALAND SKOGEIGARLAG hir eit tilbod på 3 kr pr dekar i rabatt for dei som tingar innan 1 juni. 2018.  SÅ NYTT DETTE UNIKE TILBODET. Det vert i desse dagar sendt brev til alle skogeigarane i området.

DIFOR ER DET VIKTIG AT DU TINGAR DEG EIN SKOGBRUKSPLAN NO..!

BRUK denne linken  EG TINGAR MEG SKOGBRUKSPLAN 

Ta kontakt med oss om det er noko uklart. plan@vestskog.no

Takstutvalet i LINDÅS / MELAND og RADØY

Ein kan også ta kontakt med dei lokale skogbrukssjefane i områda.

Lindås:  Nils Kaalaas 48092919 , Meland: Marius Knudsen 97511080 eller Radøy: Andreas Granli 56 34 90 68